Punta Skala d.o.o. uputila je Gradskom vijeću pismo namjere kojim se traži pokretanje postupka izrade izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja turističkog naselja Punta Skala i zone stanovanja. Njima bi se izvršila korekcija prometnog rješenja, preraspodijelio sadržaj unutar gradivih površina te omogućili novi prateći sadržaji u funkciji ugostiteljsko-turističke namjene poput aqua parka i bazena.

Nakon izgradnje turističkog kompleksa prema zahtjevima gostiju Falkensteiner Hotels & Residences Punta Skala namjerava redizajnirati dio postojećeg turističkog naselja kako bi se zadovoljili novi trendovi u turizmu. U zadnjem ciklusu rekonstruirala se postojeća podzemna garaža, povećali kapaciteti iste, dodali prateći sportski sadržaji te izgradila polivalentna zgrada za sport i sajamske manifestacije.

- U zadnjem ciklusu rekonstruirali smo postojeću podzemnu garažu, kojoj smo uz povećanje kapaciteta dodali i sadržaje sporta i rekreacije kao i izgradili polivalentnu dvoranu za sport i sajamske manifestacije. Ovaj redizajn je unutar postojećih kapaciteta naselja koji je Prostornim planom grada Zadra određen na 2.500 kreveta, što nam sve više postaje ograničavajući faktor. Naši razvojni planovi, pogotovo zbog potrebe smještaja radne snage unutar kompleksa, će u skoroj budućnosti tražiti povećanje kapaciteta ove zone na minimalno 3.000 - 3.500 kreveta, što je u skladu s propisanom gustoćom po hektaru za turističke zone, navodi se u pismu namjere.

Postojeći hotel "Diadora" ne bi se nadograđivao jer su analize pokazale da je povoljnije izgraditi zasebni tematski hotel namijenjen gostima s malom djecom. S južne strane hotela bi se dogradili bi se novi prateći sadržaji poput aqua-parka s još bazena i ugostiteljskih sadržaja, dok bi se na jednoj od parcela sagradio manji tematski hotel. Parcela VIII koja obuhvaća obalni pojas bi se također reorganizirala novim ugostiteljskim i zabavnim sadržajima te bazenima.

Nositelj izrade Plana je Grad Zadar, Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo a sve troškove vezane za izradu Plana financirat će društvo Punta Skala d.o.o.