Od 11. svibnja se nastavlja provedba liječničkog pregleda prije upisa u prvi razred osnovne škole i cijepljenje koje je bilo obustavljeno zbog COVID pandemije. Sukladno sadašnjoj epidemiološkoj situaciji, roditelji su dužni dogovoriti termin pregleda telefonskim pozivom na broj 305-436 u četvrtak i petak ( 7. i 8. svibnja ) od 8 do 12 sati.

Roditelji su dužni na pregled donijeti:

- ispis kartona cijepljenja koji će dobiti kod svog pedijatra (osim za djecu koja su upisana kod sljedećih liječnika: dr. Blanka Dundov Žic, dr. Nevena Švorinić i dr. Tereza Tičić Rokov - ovi su liječnici već dostavili podatke za svoje pacijente!)
- dodatnu dokumentaciju (kod kroničnih oboljenja, nalaz logopeda, psihologa i sl.),
- osobni cijepni karton (plavi).

Djeca kod pregleda dobivaju cjepivo protiv ospica, zaušnjaka i rubeole.

Preporučeno je da roditelji dođu u ambulantu s maskom, a u pratnji dolazi samo jedan roditelj. Djeca ili roditelji s respiratornim tegobama ili povišenom temperaturom moraju odgoditi termin pregleda.