Prizori uz državnu cestu prema Viru, umjesto kolokvijalnog naziva Kožinski bori koji asociraju na život, više podsjećaju na groblje stabala. Uz zapuštenost, tome su kumovale olujna nevremena koja su rušila stabla, a ona su i dalje tamo gdje ih je sasjeklo. Koliko god takvo stanje dugo traje, iz Hrvatskih šuma smo jako brzo dobili odgovor koji daje nadu da bi se stanje promijenilo tijekom ove godine.

Za Hrvatske šume to je gospodarska jedinica Nin - Kožino na kojem su se kako navode "vjetrolomi u više navrata dogodili tijekom 2019. goddine".

S obzirom na veliki obim količina oštećene drvne mase nije bilo moguće sve odjednom sanirati te se radovi izvode u etapama. Najteže pogođena područja gj Nin Kožino (Privlaka, Nin, Šepurine) su prioritetno sanirana tijekom 2019. godine, informacija je iz Hrvatskih šuma.

Ali...
Za 2020. god planirali smo nastavak radova te već imamo odabranog izvođača (tvrtka Lesnika) koji je trebao nastaviti sa radovima na području navedene gosp. jedinice (područja Žmirići/Bokanjac, sv.Petar/Kožino), ali radovi su trenutno u zastoju zbog pandemije korona virusa.

Pa onda još jedno ali...
Za preostale površine koje još nisu sanirane i za koje nemamo izvođača radova dokumentacija je od strane Šumarije Zadar spremna za javna nadmetanja ali s obzirom na problem s korona virusom nezahvalno je procjenjivati rokove, iako je naš prijedlog da se cijelo područje sanira tijekom 2020. godine i svakako ćemo to nastojati ostvariti.

I ono što ne treba zaboraviti...
Važna napomena: područje koje je navedeno u upitu nije u punom opsegu pod nadzorom i upravljanjem Hrvatskih šuma. Naime, područje od Kožina pa do Nina duž predmetne ceste je u većoj mjeri privatno (samostan sv.Marije), podsjećaju iz Hrvatskih cesta.

Čija je ovo nebriga uz lokalnu cestu prema Kožinskoj rivijeri?