Arheološki muzej Zadar danas je objavio zanimljivu crticu iz povijesti koja govori o Tamfilu, financijeru prve faze izgradnje zadarskog Foruma.

Na kruništu zdenca otkrivenom 1984. god. prilikom uređenja vrta Nadbiskupske palače u Zadru, zabilježeno je ime i titula CN TAMPHILVS VÁLA PRO COS. Položaj zdenca uvjetovan je i zadan iz predrimskog vremena.

Tamfil je uz podizanje kruništa zdenca, koji datira još iz predrimskog vremena, djelomično financirao početak, odnosno prvu fazu gradnje zadarskog foruma 27.-25. godine prije Kr. Jedan natpis iz Rima spominje istu osobu kao i zadarski natpis, ali s punim imenom koje otkriva da je izvjesni monetarni trijumvir C. Numonius Vala bio usvojen od Gneja Bebija Tamfila. Od tada se zvao Cneius Baebius Cn. f. Tamphilus Vala Numonianus.

Nakon uspona po rimskim službama između 27. i 25. god. prije Kr. imenovan je prokonzulom Ilirika, morao je biti prokonzulom do 11. god. prije Kr. kada senatska provincija Ilirik postaje carskom.

U postavu Arheološkog muzeja se nalazi i portret starijeg muškarca, po svoj prilici upravo prokonzula Numonija Tamfila Vále.