Nakon mjera kojima su se rasteretili obrtnici i socijalno ugroženi građani, Grad Zadar krenuo je sa "stezanjem remena" o smanjivanjem plaća za 10 ili 15 posto svim zaposlenicima gradske uprave, kao i ustanova i trgovačkih društava u vlasništvu Grada Zadra.

S obzirom na tanko punjenje proračuna to neće biti dovoljno za krpanje proračunske rupe, pa je gradonačelnik Branko Dukić krajem ovog mjeseca donio nove mjere, kojima su obustavljena sva zapošljavanja u gradskoj upravi, kao i svi postupci javne nabave, navodi se u Odluci, koja je objavom u Glasniku Grada Zadra 29. travnja već stupila na snagu.

Odlukom o usvajanju mjera privremene obustave izvršavanja Proračuna Grada Zadra za 2020. godinu korisnici mogu preuzeti samo one obveze i izvršavati rashode koji su neophodni za obavljanje njihovih osnovnih poslova i funkcija.

- Danom stupanja na snagu ove Odluke obustavit će se svi javni pozivi, postupci javne nabave i postupci jednostavne nabave te se neće pokretati novi javni pozivi, postupci javne nabave i postupci jednostavne nabave. Iznimno se mogu provoditi postupci radi nabave materijala, opreme i drugo potrebno za borbu protiv epidemije virusa COVID-19, ako su neophodni za redovito funkcioniranje, ako se nabava provodi u okviru projekta sufinanciranog sredstvima EU ili drugih nacionalnih i međunarodnih institucija, a istu nije moguće odgoditi, te ako postoji drugi opravdani i obrazloženi razlog, u kojem je slučaju prije pokretanja postupka nabave potrebno dobiti suglasnost gradonačelnika, navodi se u odluci koju je Dukić potpisao.

Također, zabranjuje se zapošljavanje te prijam službenika i namještenika na neodređeno i određeno vrijeme, bez obzira na izvore financiranja osiguranih rashoda za zaposlene u gradskim upravnim tijelima i kod proračunskih korisnika. Iznimka je jedino ako bi se dovelo u pitanje obavljanje propisanih poslova, u kojem slučaju za to potrebno dobiti prethodnu suglasnost gradonačelnika.

Zbog zabrane društvenih okupljanja obustavljaju se isplate i raspored sredstava namijenjenih za organiziranje obljetnica i manifestacija, isplata sredstava namijenjenih za programe javnih potreba u kulturi, tehničkoj kulturi, sportu, ali i socijalnoj skrbi, osim za zaštitu najranjivijih skupina građana. Ako se za vrijeme provođenja ovih mjera Proračun Grada Zadra ne bude mogao uravnotežiti, gradonačelnik će predložiti izmjene i dopune Proračuna Grada Zadra za 2020. godinu.

Upravni odjel za gospodarstvo, obrtništvo i razvitak otoka zadužen je za izradu smjernica za racionalizaciju poslovanja trgovačkih društva u većinskom vlasništvu Grada Zadra kako bi poslovanje prilagodili novonastalim okolnostima.

Gradonačelnik Grada Zadra obavijestit će Gradsko vijeće Grada Zadra o ovoj Odluci, stoji u njezinom posljednjem članku.