U tijeku su radovi na energetskoj obnovi zgrade Policijske postaje Benkovac na adresi Stjepana Radića 12.

MUP je novac za projekt dobio preko natječaja za energetsku obnovu i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora, kojeg je proveo Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja.  Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014-2020. potpisan je 4. travnja 2019. godine, a potpisali su ga direktor Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Dubravko Ponoš i pomoćnik ministra unutarnjih poslova Cvjetko Obradović.

Prema potpisanom ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost ukupni prihvatljivi troškovi projekta energetske obnove zgrade PP Benkovac iznose 1.612.052,38 kuna od čega je 601.276,40 tisuća kuna bespovratnih. Ugovor o radovima zaključen je 29. listopada s tvrtkom JUKIĆ-DAM na iznos od 1.732.387,25 kuna i s rokom izvođenja od 6 mjeseci, dok je stručni nadzor nad izvođenjem radova povjeren je tvrtki GIN COMPANY d.o.o. Zadar. Uvođenje izvođača u posao provedeno je 11. prosinca s rokom završetka radova 11. lipnja, javljaju iz PU zadarske.

Zgrada Policijske postaje Benkovac na adresi Stjepana Radića 12 izgrađena je 1950. godine, a dograđena 1980. godine. Zgrada je upravna, smještena je u objektu koji je po svojim konstrukcijskim karakteristikama ne udovoljava zahtjevima funkcionalnosti prostora za predmetnu namjenu te zahtjevima energetske učinkovitosti. S obzirom na namjenu građevine potrebno je izvršiti rekonstrukciju vanjske ovojnice fasade i kosog krova te zamjena dotrajale stolarije, ugradnja visokoučinkovitog sustava grijanja i hlađenja, ugradnja visokoučinkovite rasvjete.

Svrha projekta je privođenje predmetnog objekta arhitektonskoj funkcionalnosti, višoj energetskoj učinkovitosti te uporabi obnovljivih izvora energije što će izravno utjecati na kvalitetu boravka korisnika i zaposlenika u objektu, bolje uvjete rada zaposlenih Ministarstva unutarnjih poslova te omogućiti potencijalni razvoj i novu kvalitetu pružanja usluga u ustanovi.

Na predmetnom objektu planirana je ušteda energije Qh,nd je 34.881,56 [kWh/a] ili (62,03%) a ušteda CO2 89,42%, poručuju iz PU zadarske.