Nakon što je njihova ponuda za izradu glavnog projekta i provođenje geotehničkih istražnih radova za rekonstrukciju i dogradnju vojne piste i rulnice u Zemuniku ispala skuplja od one koju je dostavio dubrovački Trames, zagrebački Aking žalio se Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave jer su u Zračnoj luci Zadar prije službenog postupka otvorili njihovu kuvertu s bjanko zadužnicom.

Iako se natječaj provodio putem e-nabave, bankarsku garanciju nije moguće slati i primati kao elektronički dokument, pa se taj dio ponude trebao dostaviti poštom na adresu Zračne luke Zadar. Na zadarskom aerodromu kuvertu su odmah otvorili jer, kako su rekli, nije bila propisno označena s natpisom „NE OTVARATI". Izražavajući sumnje u tu primjedbu, Aking smatra kako su ih nezakonitim postupanjem stavili u nepovoljan položaj u natjecanju za milijunski posao. Također, naveli su kako su iz ZLZ-a pogrešno naveli godine zaprimanja kuverti - za Trames 26.2.2019., a za njih 6.3.202.

U odgovoru na žalbu iz Zračne luke su naveli kako su kuvertu vodili kao običnu poštu, stoga nije sačuvana. Naglasili su kako sama zadužnica ni na koji način ne utječe i ne čini razliku izmedu ponuda, stoga žalitelj nije stavljen u nepovoljan položaj.

- Radi se o očitim pogreškama u pisanju koje, s obzirom na činjenicu da su obje dostavljene zadužnice pristigle prije isteka roka za predaju ponuda, po ocjeni ovog tijela nikako nisu od utjecaja na zakonitost postupka otvaranja ponuda. Naručitelj je životno obrazložio okolnosti koje su dovele do otvaranja kuverte sa zadužnicom te je također u zapisniku o otvaranju ponuda transparentno i u prilog žalitelju naveo da se ponuda žalitelja sastoji od dva dijela i da je zadužnica zaprimljena u roku, stoga je utvrđeno da je naručitelj postupio s pažnjom i sukladno načelu transparentnosti te opisanim postupanjem ni na koji način nije žalitelja stavio u nepovoljniji položaj, a žalitelj nije dokazao tvrdnju da je kuvertu propisno označio. Ujedno, u žalbenom postupku žalitelj niti tvrdi, niti dokazuje da je naručitelj na bilo koji način manipulirao sadržajem omotnice u kojoj se nalazi jamstvo. Temeljem svega navedenog, ovo tijelo je ocijenilo da u konkretnom slučaju otvaranje predmetne kuverte nije od utjecaja na zakonitost predmetnog postupka javne nabave, navodi se u odluci Državne komisije koja je odbila zahtjev Akinga za poništenjem postupka te naknadom troškova žalbe u iznosu od 25 tisuća kuna.