Zadarski D&Z radit će urbanistički plan uređenja (UPU) zone Bokanjac - sjever. Njih je za taj posao izabrala i platit će tvrtka Tekton koja je vlasnik tog terena.

Radi se o površini od 5.9 hektara građevinskog terena izvan naselja Bokanjac, a koje prema Prostornom planu Grada Zadra ima gospodarsku namjenu.

Direktorica te obiteljske tvrtke Sarah Jane Ninčević i gradonačelnik Branko Dukić potpisali su ugovor kojim će Tekton financirati izradu UPU Bokanjac - sjever za koji će Grad Zadar provesti javnu raspravu do konačnog usvajanja na Gradskom vijeću. U rujnu prošle godine Gradsko vijeće je donijelo i odluku o izradi UPU Bokanjac - sjever.