Na osnovi zahtjeva Općine Preko i Grada Zadra, Agencija za obalni linijski pomorski promet izdala je suglasnost za izmjenu reda plovidbe na državnoj brzobrodskoj liniji 9401 Olib - Silba- Premuda - (Ist) - Zadar i obratno.

Izmijenjeni red plovidbe primjenjivat će se od petka 17. travnja do opoziva.

Katamaran Princ Zadra na Molatu će pristajati petkom, počevši od 17. travnja, a na Rivnju utorkom, počevši od 21. travnja.

Ovu izvanrednu liniju održavat brodar Miatrade, a koja će po novom plovidbenom redu uključiti još dva otoka.