Trgovački sud u Zadru naložio je Sokol projektu iseljenje iz ugostiteljskog objekta s terasom na Kolovarama te predaju u posjed Republici Hrvatskoj. Nakon što je stečajni upravitelj tvrtke koju su neuspješno vodili Vedran Ikić i Marko Čulina mjesecima bezuspješno pokušavao ući u objekt radi popisivanja imovine, sada je došla i odluka o povratku imovine vlasniku, čime se otvara mogućnost za davanje nekadašnjeg kafića Zara Beach drugom koncesionaru.

Država je u tužbi i tijekom postupka navela kako Sokol projekt gospodarski koristi pomorsko dobro bez ugovora o koncesiji. Na predočeno koncesijsko odobrenje zastupnik RH naveo je da je ono izdano tako da se ne može utvrditi točna lokacija pomorskog dobra na kojem se nalazi terasa na koju se odobrenje odnosi. Isto tako, da to odobrenje ne predstavlja ugovor o koncesiji temeljem kojeg bi tuženik mogao gospodarski koristiti pomorsko dobro koje nalazi na nekretninama označenim u tužbi. Ukazuje na zapisnik Carinske uprave koji je dostavljen uz tužbu prema kojemu tuženik, bez ikakve pravne osnove koristi pomorsko dobro u površini od 500 m2 i to do 20. listopada 2016., a od tada u površini od 350 m2. Nije proveden dokaz saslušanjem svjedoka Vedrana Ikića i Marka Čuline, te ranijeg direktora tuženika Andrije Čuline, budući da je sud njihovo saslušanje ocijenio suvišnim.

Provedenim očevidom na licu mjesta utvrđeno je da predmet spora u naravi čini više ugostiteljskih objekata i popločani dio obale, s tim da konkretne građevine predstavljaju ugostiteljski objekt s temeljnom betonskom pločom i dogradnjom uz sjeveroistočnu fasadu, drvena nadstrešnica uz južni dio objekta, dograđena drvena terasa na stupovima iznad mora, betonske ploče trapezastog oblika istočno od ugostiteljskog objekta, te pomoćnog objekta sjeverno od njega. Preostala sporna čestica predstavlja terasu ugostiteljskog objekta, koja je sagrađena na stupovima izravno iznad morske površine.

Jedino konkretno osporavanje tužiteljevih navoda proizlazi iz priloženog odobrenja Vijeća za davanje koncesija Grada Zadra, za terasu površine 150 m2 na mikrolokaciji na sjeverozapadnom dijelu čestice, dok bez ikakve pravne osnove drži ugostiteljske objekte s pripadajućim terasama, nadstrešnicom i pomoćnim objektom, pa je sudac Tomislav Jurlina naložio povratak imovine državi, uz plaćanje sudskih troškova.