Stožer civilne zaštite Grada Biograda, u kojem boravi 10 osoba zaraženih koronavirusom, donio je odluku o otvaranju reciklažnog dvorišta u Industrijskoj zoni u Gradu Biogradu na Moru.

Reciklažno dvorište će biti otvoreno od ponedjeljka do petka u vremenu od 07:00 do 19:00 sati te subotom od 07:00 do 17:00 sati.

Navedeno vrijeme rada reciklažnog dvorišta ostaje na snazi do opoziva, odnosno za vrijeme trajanja izvanredne situacije vezeno za epidemiju virusa COVID - 19.

Obavijest o radu reciklažnog dvorišta i svim eventualnim promjenama objavit će se na stranicama Grada Biograda na Moru i komunalnog poduzeća Bošana d.o.o.