Krajem ožujka, Građanska inicijativa „Forum Obrovac" uputila je poziv svim građanima i zainteresiranima da predlože mjere pomoći kako obrovačkom lokalnom gospodarstvu tako i građanima, one koje su prije svega u nadležnosti jedinice lokalne samouprave Grada Obrovca.

U desetak dana stigao je popriličan broj prijedloga od kojih su izvučeni oni najkonstruktivniji i za prvu ruku najlakše provedivi. Od niza prijedloga sastavljen je paket mjera u obliku dokumenta koji je pismenim putem upućen prema Gradu Obrovcu. Nažalost, inicijativa ističe da do danas odgovora nema, niti su predstavljene bilo kakve mjere za pomoć građanima i obrovačkom gospodarstvu. 

- Možda je zanimljivo napomenuti kako je usprkos cijeloj ovoj situaciji u kojoj se nalazimo, kod ljudi još uvijek prisutan iracionalan strah pošto smo velik broj prijedloga dobili anonimno. Ipak, dosta naših sugrađana uviđa važnost aktivnog građanstva, pa možemo kazati kako se stvari polako kreću i prema naprijed. Pošto inertna vlast i inače izbjegava pozornost, možda joj upravo pozornost medija bude zamašnjak za što skorije iznalaženje rješenja za pomoć svom stanovništvu, ali i poduzetnicima koji su i bez krize i korona virusa na rubu izdisaja, ističu iz iniciijative. 

Koje su mjere predstavljene nadležnima i priopćenje obrovačkog Foruma donosimo u cijelosti:

Poštovani, 

obraćamo Vam se u ime Građanske inicijative Forum Obrovac s ciljem podrške u osmišljavanju mjera pomoći građanima i tvrtkama s područja Grada Obrovca koje su pogođene ili će biti pogođene gospodarskom krizom kao posljedicom epidemije korona virusa Covid 19. Cijela Hrvatska pogođena je krizom, predstavnici svih jedinica lokalne i regionalne samouprave u suradnji s Vladom RH pokušavaju pronaći najbolja moguća rješenja kako i na koji način smanjiti negativan utjecaj krize na svoje građane pa vjerujemo da je i Grad Obrovac usmjeren upravo na iznalaženje rješenja za svoje stanovnike. Prijedlog svih navedenih mjera nastao je kroz komunikaciju s našim građanima, poduzetnicima i poljoprivrednicima. 

Kao direktnu pomoć građanima predlažemo sljedeći set mjera: 

- Ukidanje obveze plaćanja komunalne naknade i naknade uređenje voda na rok od jedne godine. Ukidanje se odnosi na sva privatna kućanstva, obrtnike te male i mikro poduzetnike s padom prihoda većim od 20%. Sredstva nadoknaditi rezanjem rashodovne strane proračuna. 

- Smanjenje cijene odvoza smeća za 50 % na rok od jedne godine.Ova mjera se odnosi na sva privatna kućanstva, obrtnike te male i mikro poduzetnike s padom prihoda većim od 20%. Sredstva nadoknaditi rezanjem rashodovne strane proračuna. 

- Ukinuti naplatu boravišne pristojbe svim iznajmljivačima na rok od minimalno dvije godine. Turistička sezona nepovratno je izgubljena, a iznajmljivači su već u gubitku. U svrhu spašavanja turističke infrastrukture bit će potrebno napraviti niz mjera između kojih je ukidanje boravišne pristojbe ona koja se mora i može napraviti u vrlo kratkom roku i to na minimalno dvije godine ili na više sukladno proračunskim mogućnostima. Sredstva nadoknaditi rezanjem rashodovne strane proračuna.

-  Ukinuti plaćanja svih naknada političkim strankama, gradskim vijećnicima, nadzornim i upravnim odborima. Sredstva preusmjeriti u pomoć lokalnom gospodarstvu. 

- Smanjenje plaća isplaćenih iz gradskog proračuna - Sve plaće manje od državnog prosjeka za sada ne smanjivati - plaće od državnog prosjeka do 8.000,00 kn netto smanjiti za 10%, plaće od 8.000,00 - 10.000,00 kn netto smanjiti 20%, sve veće od 10.000,00 kn netto smanjiti za 30%. Izraditi projekcije mogućih budućih djelovanja kroz sumu plaća i broj zaposlenih, otpuštanja izbjeći reorganizacijom radnih mjesta. Sredstva preusmjeriti u pomoć lokalnom gospodarstvu. 

-  Uređenje i organiziranje rada tržnice minimalno u Obrovcu i Karinu kako bi se stvorila kvalitetna infrastruktura i osigurao jednostavniji plasman lokalnih proizvoda u korist svih lokalnih proizvođača, ali i potrošača. Ova kriza pokazala je važnost lokalne proizvodnje hrane i potrebu za samodostatnošću, te će zasigurno povećati interes za lokalnu proizvodnju. Na lokalnoj vlasti je da stvori potrebnu infrastrukturu za što bržu i kvalitetniju distribuciju.

Poduzetnici s padom prihoda većim od 20% u svrhu dokazivanja morali bi dostaviti: 

- Dokaze o otkazanim ugovorima, ugovorenim poslovima, problema u transportu i isporuci robe ili nabavci repromaterijal i sirovina i drugo. 

- Obrazloženje pada prihoda - dostaviti tabličnu usporedbu prihoda do kraja mjeseca u kojem je odluka donesena s istim mjesecom prethodne godine, uz projekcije prihoda u narednom razdoblju za tri mjeseca s usporedbom istog razdoblja prethodne godine.
Ukoliko iz dostavljene dokumentacije nije vidljiva opravdanost Grad može zatražiti i drugu dokumentaciju poput kvartalne Prijave PDV-a za usporedno razdoblje 2020./2019. i sl. 

S poštovanjem, 

Građanska inicijativa „Forum Obrovac"