Djelatnici Sveučilišta u Zadru, Božena Krce Miočić, Ljiljana Zekanović Korona, Jurica Grzunov i Martina Matešić, dobili su ustavnu tužbu podnesenu protiv mišljenja Odbora za etiku u znanosti i visokom obrazovanju (OEZVO).

Odboru ih je prijavio njihov kolega s Odjela za turizam i komunikacijske znanosti i bivši zadarski dožupan, Đani Bunja, navodeći kako nema povjerenja u objektivnost i nepristranost nadležnog Etičkog povjerenstva. On je tako 30. siječnja 2018. godine četvero svojih kolega optužio da su počinili povrede etičkog kodeksa, "znanstvenom prijevarom i nepoštenjem, a osobito plagiranjem, te namjernim krivim citiranjem literature". Riječ je o četiri objavljena članka i dva diplomska rada iz područja turističkog managementa u kojima su, prema stajalištu OEZVO-a, korišteni sadržaji iz knjige određenih autora bez navođenja tih autora. Krce Miočić, Zekanović Korona, Grzunov i Matešić u svojem su očitovanju istaknuli da OEZVO nije nadležan za postupanje u konkretnom predmetu, te da je podneseni prijedlog preuranjen, a i neutemeljen.

Kada je mišljenje ipak doneseno, oni su odlučili sve podići na Ustavni sud navodeći kako su zbog takvog čina u akademskoj zajednici označeni kao plagijatori te su im narušeni dostojanstvo, ugled i čast.

Ustavni suci, na čelu sa Zadrankom Ingrid Antičević Marinović kao predsjednicom Vijeća, odlučivali su o nadležnosti tijela koje je donijelo takvo mišljenje, a ne o sadržaju samih radova. Tužba je usvojena jer je utvrđeno kako "OEZVO ni kao završna instanca, a ni inače, nije ovlašten odlučivati o pojedinačnim slučajevima kršenja etičkih normi u znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju".

- Javno objavljenim osporenim Mišljenjem podnositelj je prikazan kao osoba koja se nečasno ponašala, počinila prijevaru u znanosti i prijetila svojim kolegama i članovima Etičkog povjerenstva. Ocjena je Ustavnog suda da je osporenim Mišljenjem podnositelju u njegovom profesionalnom i javnom djelovanju kao članu sveučilišne i akademske zajednice, povrijeđeno ustavno pravo, navodi se među ostalim u jednoglasnoj odluci Ustavnog suda o "ratu" na zadarskom Sveučilištu. Cijelu odluku možete pročitati na linku.