U cilju zaštite mentalnog zdravlja građana u doba koronavirusa, Hrvatska psihološka komora i Društvo psihologa Hrvatske pokrenuli su akciju besplatnog telefonskog psihološkog savjetovanja.

Savjetovanje je organizirano po županijama, telefonske linije otvorene su 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu. U Zadarskoj županiji građani mogu dobiti besplatnu psihološku pomoć pozivom na mobitel: 091/ 900 55 77 ili slanjem e-maila: [email protected]

Podsjetimo, i Psihijatrijska bolnica Ugljan otvorila je telefon za pružanje psihološke pomoći osobama kojima je potrebna pomoć i podrška vezano uz novonastalu situaciju i aktualnu pandemiju koronavirusa (COVID-19).

Psiholozi su građanima na raspolaganju svakim radnim danom od 9 do 14 sati na broj telefona: 023/ 393 447.