Za sve zračne luke, osim dubrovačke koja je zatvorena, Ministarstvo  pomorstva je donijelo odluku o radnom vremenu. Za Zračnu luku Zadar ono je određeno od 8. do 20 sati do 5. travnja, da bi do 12. travnja ono se produžilo od 10 do 22 sata. Od 13. do 19. travnja radno vrijeme zadarskog aerodroma u pripravnosti je od 6 do 18 sati.

U sklopu mjere koje su donesene uslijed pandemije COVID-a virusom u Hrvatskoj te na pad prometa zračnih luka, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture je dalo suglasnosti za izmjenu rada, odnosno otvorenosti zračnih luka u Hrvatskoj. Odluka o promjeni radnog vremena zračnih luka vrijedi do 19. travnja 2020. s mogućnošću produženja