Nakon što su na koronavirus potvrđena još četiri zdravstvena djelatnika Opće bolnice Zadar, postavilo se pitanje hoće li ta središnja zdravstvena ustanova na zadarskom području imati dovoljno kadra za liječenje pacijenata.

- Trenutno su pozitivna tri liječnika i tri medicinske sestre. U samoizolaciji imamo 28 doktora, 33 medicinske sestre i jednog nezdravstvenog djelatnika, a nakon današnjeg izvida od strane epidemiologa taj broj će se povećati. I ranije sam rekao kako imamo problem kada liječnici, odnosno medicinske sestre idu u samoizolaciju, jer smo organizirali rad u turnusima (od dva tjedna), koji se poremećuju kako jedna ekipa ide u samoizolaciju. Nastojat ćemo se izorganizirati rad jer posao mora funkcionirati dalje i moramo pružiti zdravstvenu zaštitu oboljelima, istaknuo je dr. Željko Čulina, ravnatelj te ustanove s preko 1300 zaposlenih, od čega je oko 250 liječnika.

Očekuje se da će danas izaći naputci vezani za testiranje zdravstvenog osoblja koji će dati odgovor na pitanje - kada će se oboljeli liječnici moći sigurno vratiti natrag na posao?

- Sad imamo naputak da se zdravstveni djelatnici koji nisu preboljeli bolest, a bili su u samoizolaciji, trebaju testirati dan prije povratka na posao kako bi smanjili ugrozu pacijenata i ostalog osoblja. Za osobe koje su preboljele bolest, a s obzirom na to da kliconoštvo može trajati i do 28 dana, preporuke će stići od Nacionalnog stožera. Očekujem da će to biti tih 28 dana od početka bolesti. Ono što sada znamo jest da osoba stekne imunitet, ali ne znamo koliko je on dugotrajan. U principu ne bi trebala ponovno oboljeti od iste bolesti, rekao je epidemiolog dr. Alan Medić.