Vlada je na jučerašnjoj sjednici radi isteka mandata razriješila i ponovno imenovala dosadašnjeg predsjednika i članove Upravnoga vijeća Lučke uprave Zadar (LUZ)- Božidara Longina, Živka Kolegu, Marina Buturića, Borisa Fantulina te  lučkog kapetana Alena Rukavinu.

Kako smo nedavno pisali, Upravnom vijeću početkom ožujka je istekao mandat te se očekivala skora odluka o imenovanju novog vijeća, u kojem na kraju nije bilo promjena. Uz predstavnike države, u Upravnom viječu do sada su bili Mario Pešut kao predstavnik Grada Zadra i Željko Lončar u ime Zadarske županije.

Za razliku od Longina koji kao župan ne prima naknadu jer bi to bio sukob interesa, ostalim  članovima isplaćuje se mjesečno dvije tisuće kuna.