I gradski most našao se na „udaru" pojačanih aktivnosti čišćenja i pranja ulica djelatnika Čistoće d.o.o. na području Grada Zadra.

Aktivnosti su pojačane uslijed aktualne epidemiološke situacije uzrokovane pojavom koronavirusa, pa se čistače sve češće očekuje na javnim površinama.