Uoči prve elektronske sjednice Gradskog vijeća, Klub vijećnika SDP-a Zadar poslao je priopćenje za javnost u kojem navodi amandmane koje će danas priložiti na odluke za pomoć zadarskom gospodarstvu.

- Građani, mali obrtnici i poduzetnici su zbog pojave koronavirusa i nužnih Odluka Stožera Civilne zaštite dovedeni na rub opstanka, a u ovom trenutku još uvijek nema realne procjene do kada će restriktivne mjere u ovom obliku trajati.

Klub vijećnika SDP-a Zadar smatra kako su mjere koje donosi Grad nedovoljne i očekuje od gradonačelnika da prihvati prijedlog mjera SDP-a koje idu u cilju pomoći gospodarstvu i očuvanju radnih mjesta.

Stoga, Klub vijećnika SDP-a u Gradskom vijeću Grada Zadra na današnjoj sjednici predlaže sljedeće amandmane na Odluku:

Amandman 1.

- oslobađanje od plaćanja komunalne naknade i naknade za uređenje voda za sve fizičke (obrtnike) i pravne osobe koje su zbog pojave koronavirusa Odlukom stožera morale u potpunosti prestati s radom (do dana prestanka ovih restriktivnih mjera + 30 dana od ponovnog otvaranja)

- oslobađanje od plaćanja prireza za sve fizičke (obrtnike) i pravne osobe koje su zbog pojave koronavirusa Odlukom stožera morale u potpunosti prestati s radom (do dana prestanka ovih restriktivnih mjera + 30 dana od ponovnog otvaranja)

- oslobađanje od plaćanja računa za odvoz otpada, vodne usluge i odvodnju za sve fizičke osobe (obrtnike) i pravne osobe koje su zbog pojave koronavirusa Odlukom stožera morale u potpunosti prestati s radom (do dana prestanka ovih restriktivnih mjera + 30 dana od ponovnog otvaranja)

- oslobađanje od plaćanja računa za Turističku zajednicu i spomeničku rentu za sve fizičke (obrtnike) i pravne osobe koje su zbog pojave koronavirusa Odlukom stožera morale u potpunosti prestati s radom (do dana prestanka ovih restriktivnih mjera + 30 dana od ponovnog otvaranja)

Amandman 2.

- smanjivanje računa komunalne naknade i naknade za uređenje voda za 50% za sve fizičke (obrtnike) i pravne osobe koje su zbog pojave koronavirusa Odlukom stožera morale ograničiti svoj rad (do dana prestanka ovih restriktivnih mjera + 30 dana)

- smanjivanje prireza za 50% za sve fizičke (obrtnike) i pravne osobe koje su zbog pojave koronavirusa Odlukom stožera morale ograničiti svoj rad (do dana prestanka ovih restriktivnih mjera + 30 dana)

- smanjivanje računa za odvoz otpada, vodne usluge i odvodnju za 50% za sve fizičke osobe (obrtnike) i pravne osobe koje su zbog pojave koronavirusa Odlukom stožera morale ograničiti svoj rad (do dana prestanka ovih restriktivnih mjera + 30 dana)

- smanjivanje računa za Turističku zajednicu i spomeničku rentu za 50% za sve fizičke (obrtnike) i pravne osobe koje su zbog pojave koronavirusa Odlukom stožera morale ograničiti svoj rad (do dana prestanka ovih restriktivnih mjera + 30 dana)