Ravnatelj Opće bolnice Zadar Željko Čulina raspisao je javni natječaj za medicinsko osoblje. Natječajem se na neodređeno vrijeme traže prvostupnica sestrinstva, medicinska sestra ili tehničar, te prvostupnik radiološke tehnologije.

Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama (27. ožujka). Istog je datuma objavljeno tko je dobio posao na prethodnom natječaju (4. ožujka), kada je raspisan natječaj za 21 radnika. Tim je natječajem zaposleno ukupno 17 novih djelatnika.

Na neodređeno vrijeme  primljene su tri prvostupnice sestrinstva i tri medicinske sestre/tehničara, dok je jedna prvostupnica primaljstva i sestrinstva zaposlena na određeno vrijeme. U radni odnos na neodređeno vrijeme primljene su i dvije medicinske sestre, kao i dvije prvostupnice fizioterapije, jedan na određeno, a druga za stalno.

Pet spremačica primljeno je na neodređeno vrijeme, a zaposlen je i jedan pomoćni radnik na određeno vrijeme.