ZADAR- Iako se ovih dana, zbog hladnoće, ne može ni sjediti na klupama na Branimirovoj obali, na nekima su se pojavile upute za ponašanje građana. U nekim gradovima se klupe dezinficiraju, u Zadru se upotreba klupa u javnom prostoru propisuje. To je u skladu s naputcima Stožera civilne zaštite Grada Zadra. 

- Molimo građane za razumijavanja i strpljenje, te poštivanje sugestija Stožera, povratna je informacija koju smo dobili iz gradske uprave. Na klupe su zakačeni letci s uputama u kojima piše da se što više boravi na otvorenom, ali na udaljenosti od jednog metra.

To znači da na klupama može sjediti najviše jedna osoba u vrijeme kad se od građana traži da ostanu doma.