Zadarska županija kao osnivač Osnovne škole, Nikole Tesle Gračac, koja se nalazi u I. skupini razvijenosti jedinica lokalne samouprave, predala je svoj projektni prijedlog kao prijavitelj na otvoreni poziv Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora", OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. za promicanje energetske učikovitosti i obnovljivih izvora energije, a za koji su osigurana bespovratna sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj. 

Projektom je predviđena energetska obnova zgrade osnovne škole Nikole Tesle Gračac koja je građena u dvije etape. Godine 1962. utemeljena je škola i izgrađeno je sjeverozapadno iistočno krilo, 1968. godine dograđeno je jugozapadno krilo te dvorana s pomoćnim prostorijama (sanitarni čvorovi i garderobe). Za vrijeme Domovinskog rata zgrada je oštećena te nastava nije održavana sve do 2002. godine. Školska zgrada obnovljena je 2003. godine, a sastoji se od prizemlja i dva kata. Energetskim pregledom utvrđeno je da zgrada škole raspolaže znatnim potencijalom za primjenu mjera energetske učinkovitosti, a predloženim mjerama energetski razred zgrade škole bit će poboljšan sa E na B. Obzirom na vrijeme izgradnje te da na građevini nisu izvođeni radovi na obnovi vanjske ovojnice u pogledu toplinske zaštite ista ne zadovoljava današnje zahtjeve u pogledu racionalne uporabe eneregije i toplinske zaštite te je potrebna sanacija vanjske ovojnice.

Cilj projekta je smanjenje potrošnje energije za grijanje/hlađenje na godišnjoj razini od 56%. U vezi s navedenim ciljem planirane su slijedeće aktivnosti: 1. Izrada glavnog projekta energetske obnove što je rezultiralo izrađenim elaboratom racionalne uporabe energije i toplinske zaštite te izrađenim Arhitektonskim projektom; 2. Provedba mjera energetske učinkovitosti zgrade osnovne škole što će rezultirati saniranom fasadom od 3.800 m², saniranim stropom prema negrijanom tavanu od 1.100 m², promijenjenim prozorima (150) i vratima (7); 3. Energetski pregled i izrada energetskog cerifikata nakon provedene energetske obnove što će rezultirati provedenim energetskim pregledom i izrađenim Izvješćem o provedenom energetskom pregledu te izrađenim energetskim certifikatom nakon provedene obnove; 4. Stručni nadzor građenja što će rezultirati sa obavljenim građevinsko-obrtničkim radovima u skladu s važećim lokalnim i nacionalnim propisima te smjernicama koje se koriste u RH; 5. Projektantski nadzor što će rezultirati obavljenim građevinsko-obrtničkim radovima u skladu sa važećim lokalnim i nacionalnim propisima te smjernicama koje se koriste u RH; 6. Koordinator zaštite na radu tijekom građenja što će rezultirati osiguravanjem uvjeta zaštite na radu u fazi izvođenja radova; V. Promidžba i vidljivost što će rezultirati promidžbom projekta u skladu s pravilima o promidžbi i vidljivosti EU projekata; PM Upravljanje projektom i administracija što će rezultirati uspješno provedenim projektom u ugovorenim i zadanim vremenskim, financijskim i operativnim kapacitetima.

Provedbom projekta ostvarit će se smanjenje potrošnje energije za grijanje/hlađenje (Qh,nd) na godišnjoj razini (kWh/god) od 56%, odnosno za 320.967, te će se razina CO2 smanjiti za 53% što je pokazatelj da je predmet ovog projekta u skladu sa specifičnim ciljem 4c1 ovog Operativnog programa „Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora". Osigurani sigurniji i ugodniji uvjeti boravljenja i korištenje prostora od strane učenika i djelatnika škole rezultirati će povećanjem učinkovitosti rada i dosezanjem općeg cilja predmetnog poziva.