Najbolja vijest ovih kriznih dana stigla je iz Ministarstva poljoprivrede koje će u suradnji s Nacionalnim stožerom izdavati propusnice poljoprivrednicima.

Odlukom o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj koji je donio Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske dana 23. ožujka 2020. godine dovodi se u pitanje nesmetano obavljanje poljoprivredne proizvodnje. Poljoprivredna proizvodnja se mora, bez obzira na pojavu pandemije koronavirusa, odvijati svojim tijekom te je prije svega prioritet kontinuitet proizvodnje dovoljne količine hrane odnosno kontinuitet obavljanja poljoprivrednih radova. Iz navedenih razloga od iznimne je važnosti mogućnost da poljoprivrednici imaju pristup svojim nasadima, usjevima, pčelinjacima i farmama na kojima imaju žive životinje.

Uzevši u obzir navedeno, poljoprivrednim proizvođačima koji imaju poljoprivredne površine, objekte za poljoprivrednu proizvodnju, preradu i skladištenje propusnice će izdavati službenici Uprave za stručnu podršku razvoja poljoprivrede i ribarstva Ministarstva poljoprivrede, s ciljem smanjenja nepotrebnog putovanja do stožera te izlaganja nepotrebnim socijalnim kontaktima. Službenici Ministarstva poljoprivrede uključit će se u rad lokalnih stožera civilne zaštite, kako bi se osiguralo nesmetano obavljanje svih potrebnih aktivnosti, ali uz poštivanje visokih mjera sigurnosti i predostrožnosti po pitanju sprečavanja širenja zaraze COVID-19 virusom.

Slijedom navedenog dopusnice će se izdati:

- posjednicima domaćih životinja koje su smještene u izdvojenim objektima izvan mjesta prebivališta posjednika, kako bi se omogućio dolazak na farmu;

- proizvođačima poljoprivrednih proizvoda, kako bi na otvorenom i u zaštićenom prostoru proveli potrebne agrotehničke mjere na svim proizvodnim površinama;

- pčelarima, kako bi se omogućilo kretanje do košnica jer postoji opasnost da će bez nadzora i pomoći pčelara u vrijeme intenzivnog razvoja pčelinjih zajednica doći do uginuća velikog broja zajednica;

- kako bi se proizvedene količine poljoprivrednih proizvoda mogle dostaviti do krajnjih potrošača (uključujući mljekomate, otkupne centre i slično) - zbog zatvaranja tržnica neophodno je reorganizirati rad i omogućiti plasman domaće proizvodnje na način da domaća proizvedena roba ne propadne;

- kako bi se omogućila nužna putovanja radi nabavke svih vrsta repromaterijala (sjeme, gnojiva, sredstva za zaštitu bilja, goriva, maziva, rezervni dijelovi, alati, strojevi,... ), bez čega neće biti proizvodnje ove sezone.

Zahtjevi će se zaprimati putem telefona, e-maila ili web forme. Propusnice će se moći dobiti elektronskim putem (putem elektronske pošte te aplikacija Viber i WhatsApp) ili preuzeti u područnom uredu Ministarstva poljoprivrede.

Poljoprivrednici se mogu za izdavanje propusnica obratiti djelatniku Ministarstva poljoprivrede po županijama:

 

Bjelovarsko-bilogorska županija

043/211-471

098/377-432

[email protected]

Brodsko-posavska županija

035/487-545

091/4882-819

[email protected]

Dubrovačko-neretvanska županija

020/671-766

091/4882-979

[email protected]

Istarska županija

052/625-018

091/4882-942

[email protected]

Karlovačka županija

047/600-731

091/4882-758

[email protected]

Koprivničko-križevačka županija

048/712-491

091/4882-778

[email protected]

Krapinsko-zagorska županija

049/371-914

091/4882-736

[email protected]

Ličko-senjska županija

053/560-775

091/4882-795

[email protected]

Međimurska županija

040/373 373

098/809-168

[email protected]

Osječko-baranjska županija

031/275-755

091/4882-847

[email protected]

Požeško-slavonska županija

034/312-540

091/4882-825

[email protected]

Primorsko-goranska županija

051/813-186

091/4882-791

[email protected]

Sisačko-moslavačka županija

044/523-082

091/4882-749

[email protected]

Splitsko-dalmatinska županija

021/225-081

098/809-150

[email protected]

Šibensko-kninska županija

022/888-097

091/4882-860

[email protected]

Varaždinska županija

042/200-332

091/4882-768

[email protected]

Virovitičko-podravska županija

033/726-587

091/4882-961

[email protected]

Vukovarsko-srijemska županija

032/422-756

091/4882-927

[email protected]

Zadarska županija

023/214-059

091/4882-831

[email protected]

Zagrebačka županija

01/2011-808

091/5129-734

[email protected]

 

Ministarstvo poljoprivrede

Tel: 01-4882-700; 01-4882-716

E-mail: [email protected]