Zbog novonastale situacije vezane uz širenje novog Koronavirusa COVID - 19, načelnik stožera civilne zaštite Grada Zadra Ante Babić danas je donio odluku kojom će se dobrovoljno darivanje krvi, u suradnji s Odjelom transfuzije, odsada vršiti u prostoru HNK Zadar.

Termini su: utorkom i srijedom od 10,00 do 18,00 sati te petkom od 08,00 do 13,00 sati.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i vrijedi do opoziva.