Predsjednik Hrvatskog liječničkog zbora Zadar Petar Lozo uputio je apel Stožeru civilne zaštite Zadarske županije da se liječnicima u primarnim ordinacijama dostavi dovoljna količina dezinficijensa i zaštitne opreme radi sprječavanja širenja koronavirusa.

- Liječnici, sestre i čistačice u primarnim ordinacijama nemaju propisanu zaštitnu opremu: maske, zaštitne naočale, rukavice, ogrtače, zaštitne kape i zaštitne dokoljenke. Riječ je o ljudima koji su na prvoj crti ugroženosti i uopće nije jasno zašto se do sada zaštitna oprema dijelila samo ustanovama, a ne i primarnim ordinacijama?, pitao je Lozo, dodajući kako primarnim liječnicima nije jasan postupak u slučaju njihove izloženosti, kako se ordinacija zatvara, tko provodi dezinfekciju, kako, hoće li i gdje će ordinacija dalje nastaviti raditi.

Nakon dopisa uslijedio je sastanak s predsjednikom Stožera Šimom Vickovićem i suradnicom Frankom Krajnović, koji su mu rekli da liječnici moraju sami nabaviti osobnu zaštitnu opremu, a da im je i više liječnika potvrdilo kako oni imaju dovoljno sredstava za dezinfekciju. Lozo se usprotivio takvoj konstataciji te rekao kako je riječ o pandemiji koja je izvanredna situacija, da sredstava niti nema na tržištu, zbog čega mora intervenirati država, odnosno tijela koja se zbog toga i formiraju.

Na kraju je postignut dogovor prema kojemu će svaka pojedinačna ordinacija preko Stožera moći naručiti količinu osobne zaštitne opreme koju liječnik procjeni potrebitom za predstojeće razdoblje.