Gradsko vijeće jučer je jednoglasno usvojilo odluku o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja sportsko rekreacijskog središta „Višnjik", čime je izvan snage stavljen DPU star 19 godina.

- Na zahtjev Višnjika ide se u reorganizaciju u smislu novih sadržaja koji su potrebni, a prvenstveno se tu misli na hotelski sadržaj za smještaj svih sportaša i onih koji bi došli na pripreme i rekreaciju. Prema postojećem DPU, hotelski sadržaj predviđen je na području zelenila (današnja lokacija dječjeg parka i parka za pse op.a.). Mi smo mišljenja da se treba izmjestiti na neki drugi prostor, na parkiralište ili neka druga područja koja nisu zelena, objasnio je resorni pročelnik Darko Kasap.

Oporbeni vijećnik SDP-a Erol Gaši podržao je daljnji razvoj Sportskog centra Višnjik, no zanimalo ga je što će u tom slučaju biti s parkirališnim prostorom.

- Ako ćete ga izmjestiti na područje parkirališta, znači li to da će građanima praktički biti onemogućeno korištenje jednog dijela Višnjika? Što će to ubuduće značiti za ljude koji dolaze na utakmice u veliku dvoranu? Pretpostavljam da će hotel imati javnu garažu koju će građani morati plaćati 15 kuna ili više, upozorio je Gaši.

Njegov stranački kolega Daniel Radeta resornog je pročelnika pitao što stoji iza drugih, novih sadržaja.

- Možda ne bi bilo loše da nam kažete što će se tamo sve nalaziti, s obzirom da su već krenule priče. Jedna od fenomenalnih ideja je skijalište, pa me zanima je li to istina?

- Gdje će se što nalaziti i kakva će rješenja biti, to ćemo vidjeti onog trenutka kada plan bude u izradi. Mi sada donosimo odluku kojom otvaramo mogućnost reorganizacije sadržaja. Jedan od okidača bio je taj da sačuvamo područje zelenog pojasa kao jedinog aktualnog na tom području. Hoće li se hotel smjestiti na samom parkiralištu, onom zidu između dvorane i parkirališta ili na nekoj drugoj lokaciji, to ćemo vidjeti kada plan bude na javnom uvidu i raspravi. Ponovit ćemo ako ne bude dovoljno kvalitetno. Radit ćemo zajedno s javnosti kako bi došli do optimalnog rješenja. Time sam vam dao odgovor i na pitanje o samom sadržaju i skijalištu, istaknuo je Kasap.