Zadarska županija donijela je odluku o visini pomoći za podmirenje troškova ogrjeva u 2020. godini.

Odlukom o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u 2020. godini, utvrđena je visina pomoći za podmirenje troškova ogrjeva u iznosu od 1.050 kn.

Sredstva će se rasporediti sukladno popisu korisnika koji ostvaruju pravo na zajamčenu minimalnu naknadu u nadležnom Centru za socijalnu skrb. Temeljem tog popisa Zadarska županija će donijeti rješenja o isplati pomoći za ogrjev koja se prosljeđuju jedinicama lokalne samouprave koje vrše isplate korisnicima.