ZADAR- Na zapadnoj strani Muraja i dalje se rade arheološka istraživanja vezano za otkriće do sada nepoznatog završetka bedema.

Otkopavanje produbljeno za metar, odvija se na dubini od 5.30 metara ali nije došlo do mora. Na gradilištu je otvorena šesta sonda kako bi se vidjelo gdje taj bedem iz 16. stoljeća završava. Što su do sada otkopali arheolozi, najbolje se vidi iz ptičje perspektive. Ono iz dubine na svijetlo dana će iznijeti arheološko - konzervatorska struka.