Grad Zadar pokrenuo je javnu nabavu za uklanjanje nepropisno odbačenog otpada na administrativnom području Grada Zadra.

Uklanjanje otpada provodit će se putem pisanih naloga koje će komunalni redar dostavljati izvršitelju za svaku pojedinačnu lokaciju u razdoblju od sklapanja ugovora do 31. prosinca. Procijenjena vrijednost nabave je 80.000 kuna.

Upravo je putem javne nabave prošle godine izvršena djelomična sanacija lokacije na Novom Bokanjcu odakle je uklonjeno 438,56 tona otpada. Sukladno zakonu, Grad Zadar uspostavio je uspostavio evidenciju ukupno 27 lokacija odbačenog otpada. Prema informacijama koje je iznio resorni pročelnik Robertino Dujela, u 2019. godini izvršen je 201 nadzor komunalnog redarstva na takvim lokacijama, a čišćenje se provodilo na različite načine - kroz javnu nabavu, suradnju s Čistoćom, Hrvatskim šumama i udrugama.

U suradnji Grada Zadra i PU Zadarske organizirani su i zajednički obilasci divljih odlagališta. U 2019. godini bilo je ukupno 14 zajedničkih izlazaka pri čemu su izvršena 43 obilaska pojedinačnih
lokacija.