Pred kraj grubih radova na plažama Puntamika i Jadran, pročelnik Robertino Dujela najavio je nove zahvate u režiji Komunalnog odjela. Dio njih odnosi se na javnu rasvjetu.

- Uskoro, vjerojatno sljedeći tjedan kreće postavljanje javne rasvjete u Ulici Krešimira Ćosića među bedemima, te progušćivanje javne rasvjete na mikrolokacijama koje imaju potrebu za istim, kao što su Hebrangova na Višnjiku, park za pse i boćalište na Višnjiku i odvojak Puta Petrića, rekao je Dujela.

Tri cestovne površine bit će pak presvučene novim asfaltnim slojem.

- Na dionici Trpimirove obale koju planiramo presvući novim asfaltnim slojem Vodovod ima potrebu za izmjenom instalacija, pa ćemo ih pričekati da pokrenu radove. Nakon što su zamijenili dotrajalu mrežu vodoopskrbe u Ulici braće Miroslava i Janka Perica, uvidjeli smo priliku za sanacijom cijelog prometnog traka, a ne samo širine iskopa. Trenutno traje analiza i raščlamba radova koje će na toj dionici izvoditi Vodovod, a koje Komunalni odjel, istaknuo je pročelnik Dujela. Riječ je o dionici u blizini raskrižja s Gaženičkom cestom koje će najesen postati kružno.

Dok čekaju da Vodovod obavi radove na Obali kneza Trpimira, Komunalni odjel obnovit će kolnik na prilazu i izlazu s Autobusnog kolodvora. Kolnik je dotrajao, a predstavlja prvi vizualni kontakt gostiju i posjetitelja s našim gradom, naglasio je resorni pročelnik.

Prilikom podnošenja izvješća o komunalnim aktivnostima na posljednjem Kolegiju gradonačelnika on je istaknuo i kako po planu ide i procedura postavljanja kamera za nadzor brzine.

- Lokacije su definirane u suradnji s MUP-om. Izvid priključka električne energije obavila je struka Elektre Zadar, a sada slijedi izrada elaborata kao sastavnog dijela natječajne dokumentacije, poručio je Dujela uoči nove sjednice Gradskog vijeća na kojoj će se naći izmjene i dopune Odluke o komunalnom redu kojima će postavljanje kamera za nadzor brzina biti određeno kao komunalna djelatnost, a same kamere kao objekti u općoj uporabi, odnosno komunalna infrastruktura.