ZADAR- Zadarska bolnica danas je priključena na plin kojeg je osigurao EVN, te je zauvijek nestalo crnog dima mazuta i 433 tona ugljičnog dioksida koji je zagađivao atmosferu. Bolnica će uštedjeti 800 tisuća kuna godišnje čime će vratiti investiciju za tri godine, rečeno je na današnjoj svečanosti.

Bolnica je najveća ustanova u kojoj je postupak prebacivanja na energetski pogon plina započeo 2018. godine kada je priključena bolnička kuhinja. EVN će za pola milijuna kuna prebaciti i Polikliniku na plin, gdje će ušteda biti 264 tisuće kuna godišnje, a povrat investicije za 21 mjesec.

Najzanimljivi podatak izračunao je informatičar zadarske bolnice Predrag Jeličić prema kojem je smanjenje za 400 ugljičnog diokida, s koliko je izlazilo crnog dima iz bolničkog dimnjaka, jednako ispuhu CO2 iz 2.4 milijuna vozila na cesti.

Na putovanje od crnog do ozelenjelog dimnjaka danas je podsjetio Vlado Mandić, član Uprave EVN Croatia plina. On je posebno zahvalio županu Božidaru Longinu, kazavši kako je bio suptilan kada se lomila odluka kao i ravnatelju Željku Čulini koji je prepoznao pogodnost zemnog plina.

- I svim zaposlenicima EVN-a koji su dali krv i znoj da dođemo do ovoga, kazao je Mandić. On je podsjetio kako je Zadarska županija bila predvodnik plinofikacije Dalmacije, potpisivanjem ugovora 2011. godine. U Zadarskoj županiji je, prema informaciji člana Uprave EVN, i najviše korisnika te je na plin priključeno 1100 kućanstava i 50 poslovnih korisnika među kojima je zadarska bolnica pravi kapitalac.

Na svečanosti je uz župana Longina govorio i Domagoj Validžić, pomoćnik ministra zaštite okoliša.