U Gradskoj knjižnici Benkovac održat će se druga tribina o održivom gospodarenju otpadom koja ima za cilj okupiti sve važne dionike na području Grada Benkovca koji mogu doprinijeti boljoj implementaciji projekta, informiranosti i provedbi. 

Druga tribina na temu sprječavanja nastanka otpada, ponovne uporabe predmeta, odgovornog postupanja s otpadom te pametne kupnje, otpada iz hrane i kompostiranja održat će se u četvrtak, 12. ožujka s početkom u 14 sati.

Održava se u sklopu projekta Izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom 2019.-2020. za Grad Benkovac, Općine Gračac i Lovinac koji sufinancira EU iz Kohezijskog fonda, provode i izobrazno informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom. Ukupna vrijednost projekta je 471.877,50 kuna od čega je 401.095,84 kuna bespovratnih sredstava Europske unije. 

Tribina će okupiti predstavnike komunalnog društva, javne uprave, učitelje, odgajatelje i edukatore te organizacije civilnog društva aktivne na području obuhvata projekta, kao i zainteresirane građane, kako bi se razmijenilo informacije, ukazalo na poteškoće i uspješno riješilo probleme gospodarenja otpadom na području.