I na Dan žena borit ćemo se za prava svih nas -  žena grada Zadra.

Forum žena SDP-a uputio je poziv: dođite na Narodni trg 8. marta od 10 do 13 sati da zajedno budemo glas protiv nasilja nad ženama, glas protiv nejednakih plaća i prekarnog rada, glas protiv siromaštva i nejednakosti, glas protiv diskriminacije.
Dođite da zajedno budemo glas za žene žrtve nasilja, glas za žene u sigurnoj kući, glas za ravnopravnu zastupljenost u gradskom proračunu, glas za pravo na izbor, glas za dostupnu, sigurnu i besplatnu ginekološku zaštitu, glas da možemo biti različite a jednake, glas da jesmo i da nas ima.

Pokažimo žensku solidarnost i tražimo od gradske uprave odgovornost da život u našem gradu bude kvalitetniji i bolji svima nama.

Crveni karanfil koji ćemo dijeliti našim sugrađankama simbol je borbe za prava koja smo izborile i koja nam pripadaju, najavila je predsjednica Foruma, danijela Vukoša, ujedno  SDP-ova gradska vijećnica.