Na Odjelu za sociologiju će se sljedećeg tjedna, odnosno 3. i 4. ožujka, održati dva gostujuća javna predavanja u kojima će se obrađivati aktualne, a može se reći i goruće teme. Na prvom će se predavanju razmatrati teme roda i kako ih poučavati na fakultetima, a u suradnji s civilnim udrugama. Na drugom će se predavanju govoriti o migracijskim politikama Europske Unije.


PRVO PREDAVANJE
U organizaciji Odjela za sociologiju i Hrvatskog sociološkog društva - podružnice Zadar, u utorak, 3. ožujka s početkom u 17 sati u učionici 121 u zgradi Sveučilišta u Zadru na rivi, održat će se predavanje pod nazivom "Poučavanje rodnostudijskih tema kroz društveno korisno učenje". Predavanje će održati Brigita Miloš (Odsjek za kulturalne studije Rijeka, CŽS FFRi), Iva Davorija (PaRiter) i Ana Ajduković (LORI).

Radi se o predavanju unutar europskog projekta „Humano obrazovanje - odgovorno društvo" (Hood), kojega su zajedno pokrenuli Centar za ženske studije pri Filozofskom fakultetu u Rijeci i tri riječke udruge LORI, PaRiter i SOS Rijeka, s ciljem unapređenje znanja i vještina studenata i studentica Sveučilišta u Rijeci za aktivno građansko djelovanje u području rodne ravnopravnosti i povezanih ljudskih prava, ticat će se organizacijskih, sadržajnih i načelnih pitanja koja su se otvarala i, barem dijelom, riješila u procesu uspostavljanja kolegija rodnostudijske tematike koji se odvija metodom društveno korisnoga učenja. Naglasci će predavanja biti na kvalitetno ostvarenoj suradnji visokoškolske institucije i udruga civilnog društva te na analizi prvih dobivenih rezultata procesa evaluacije kolegija od strane neovisnih stručnjaka.

DRUGO PREDAVANJE

Gostujuće predavanje - otvorena i/ili zatvorena Europa

Nick Thorpe, novinar BBC-a i autor dokumentarnih filmova, održat će u srijedu, 4. ožujka u 13 sati u učionici 203, zgrada Sveučilišta na rivi, javno predavanje pod nazivom "Open Europe or Fortress Europe". Gostovanje N. Thorpea se odvija u suorganizaciji Odjela za sociologiju Sveučilišta u Zadru, udruge Mi iz Splita te UNHCR-a. Predavanje je dio nastave iz kolegija "Sociologija migracija" na Odjelu za sociologiju, ali je otvoreno za svu akademsku i širu javnost.