Zadranka kojoj su presretači prošle godine napisali kaznu jer je navodno prošla kroz crveno svjetlo na semaforu, uspjela je na sudu dokazati kako je prekršajna prijava neutemeljena, jer je ona uspjela automobilom, na propisani način, ući u raskrižje dok je na semaforu bilo upaljeno žuto svjetlo.

Policajci su prijavili kako se ona, vozeći Biogradskom ulicom, nije zaustavila na znak crvenog svijetla, već je nastavila kretanje Jadranskom magistralom, čime je počinila prekršaj iz čl. 59. st. 5. Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Ona je u svojoj obrani navela da se ne osjeća krivom, jer je sigurna da je prošla kroz žuto svjetlo. Presretači su je tada zaustavili, a zajedno su čak pogledali i snimku na kojoj se vidjelo da je prošla kroz žuto svijetlo.

Sud je pregledao snimku na kojoj je vidljivo je da je vozilo crne boje ušlo u raskrižje u trenutku dok je na semaforu bilo upaljeno žuto svjetlo. U trenutku kad se na semaforu upalilo crveno svijetlo, vozilo je već ušlo u raskrižje i zadnjim dijelom bilo do crte koja razdvaja dvije ulice, odnosno bilo je unutar raskrižja kad se na semaforu pojavilo crveno svijetlo.

U nedostatku dokaza sud je u sumnji odlučio u korist okrivljenika primjenom načela „in dubio pro reo" tj. u sumnji za okrivljenika i donio oslobađajuću odluku. Prekršajni postupak je okončan oslobađajućom presudom, pa je shodno tome odlučeno da troškovi prekršajnog postupka padaju na teret proračunskih sredstava.