Općinski sud u Zadru dosudio je ženi sa šireg zadarskog područja odštetu od 60 tisuća kuna za troškove sudskog spora, kojeg je pokrenula nakon sklapanja, a potom i razvrgavanja ugovora s gluhonijemom osobom. Iako je ona tužila i javnog bilježnika koji je takav ugovor sklopio na nepropisan način i osiguravajuću kuću, trošak će platiti osiguravatelj kod kojeg javni bilježnik ima sklopljenu policu osiguranja.

Ona je 2010. zaključila ugovor o doživotnom uzdržavanju kao davateljica uzdržavanja s gluhonijemom osobom, koja nije znala čitati i pisati, a javni bilježnik koji je ugovor ovjerio nije postupio sukladno odredbi čl. 67. Zakona o javnom bilježništvu. Navedenom odredbom je propisao ako gluhonijemi sudionik ne zna čitati i pisati, mora se osim svjedoka akta pozvati i jedna osoba od povjerenja koja se s njime može znacima sporazumjeti.

U postupku razrješenja ugovora o uzdržavanju, tužiteljici je naloženo da gluhonijemom uzdržaniku naknadi parnični trošak, a s obzirom na to da je imala i velike odvjetničke troškove, zatražila je da joj sud nadoknadi štetu nastalu zbog ugovora koji nije ni smio biti sklopljen. Sud je njezino traženje jučer i prihvatio.

Među strankama nije sporno da je vođen parnični postupak radi utvrđenja ništavim predmetnog ugovora o doživotnom uzdržavanju. Primatelj uzdržavanja je pokrenuo parnični postupak radi utvrđenja ništetnosti ugovora, kojom je on utvrđen ništetnim i određeno je brisanje zabilježbe prava tuženice. Javni bilježnik evidentno je postupao protivno prisilnim propisima, uslijed čega je pravomoćnom sudskom odlukom taj ugovor utvrđen ništetnim. Takvim njegovim postupanjem je nastala šteta na strani ovdje tužiteljice. Ona je postupala sukladno načelu savjesnosti i poštenja u zasnivanju obveznih odnosa i ostvarivanju prava i obveza iz tih odnosa. Sasvim sigurno da je sudjelovanjem u tom postupku imala troškove koje je bila dužna podmiriti, a koji ne bi niti nastali da je cit. ugovor o doživotnom uzdržavanju potvrđen sukladno prisilnim propisima, naveo je sudac.