Godinu dana od tripartitnog sporazuma o izgradnji i rekonstrukciji operativnih površina Zračne luke Zadar, raspisan je natječaj za izradu glavnog projekta i provođenje geotehničkih istražnih radova za trofaznu rekonstrukciju i dogradnju vojne piste (USS-a 13-31) i rulnice (staza za vožnju „A-H").

U sklopu posla procijenjenog na 5.5 milijuna kuna potrebno je izraditi geomehanički elaborat i glavni projekt za ishođenje građevinske dozvole. Odabrani projektanti moraju se voditi idejnim projektom za ishođenje lokacijske dozvole, kojeg je 2016. godine izradila zagrebačka tvrtka Aking. U njihovom projektu ističe se kako je stanje loše te da postojeća asfaltna i betonska kolnička konstrukcija ne zadovoljava uvjete nosivosti za planirano opterećenje. No, nadogradnja bi iziskivala vrlo velike troškove izgradnje, koji bi iznosili više od potpune rekonstrukcije USS-a i staze za vožnju. Projektnim rješenjem postojeća kolnička konstrukcija će se ukloniti razgradnjom na licu mjesta te će se deponirati u manje zahtjevne konstrukcije - za ojačanje sigurnosnih površina uz USS, staze za vožnju, servisne i makadamske ceste.

Tijekom provođenja istražnih radova sonde će se postaviti na sveukupno 43 pozicije, na maksimalnoj dubini od 5 metara. Rok za dostavu ponuda projektanata je 9. ožujka.