Mjesni odbor Crvene kuće objavljuo je Javni poziv na Zbor građana Mjesnog odbora Crvene kuće u svezi prometnice Nikole Šopa.

Zbor će se održati u ponedjeljak, 24. veljače 2020. godine u 18.00 sati u prostorijama MO Crvene kuće.