Grad Zadar raspisao je natječaj za najam fotokopirnih aparata, za što u dvije godine planira potrošiti 100 tisuća kuna.

Krajnji rok za dostavu ponude je 18. veljače do 14 sati, a jedini kriterij za odabir je najniža cijena. U ovom natječaju ne postoje gospodarski subjekti s kojima Grad Zadar u sukobu interesa.