Energetski institut Hrvoje Požar i The Nature Conservancy u srijedu su organizirali radionicu na kojoj su predstavili Pilot projekt integriranog i participativnog planiranja prostora za smještaj sunčanih elektrana i vjetroelektrana u prostorima EIHP-a u Zagrebu.

Iz Zadarske županije javljaju kako su na radionici sudjelovali i njihovi predstavnici. Naime, na poziv instituta „Hrvoje Požar", Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove odlučio se za sudjelovanje Zadarske županije u svojstvu pilot područja u navedenom projektu te je potpisan Sporazum o suradnji.

Za ovu priliku Zadarska županija se predstavila osvrtom na prostorno-planske odredbe, trenutno stanje zaštite prirode i lokaliteta posebne prirodne vrijednosti te izrađenih stručnih energetskih podloga na temelju kojih se planiraju i provode projekti korištenja obnovljivih izvora energije na području Zadarske županije.

Tijekom radionice razmijenjena su iskustva u iskorištavanju obnovljivih izvora energije uz uvažavanje ciljeva zaštite prirode, krajobraza i okoliša te utvrđena područja moguće suradnje stručnjaka različitih sektora kako bi kroz integrirano planiranje osigurali ispunjenje ciljeva zaštite klime i zaštite okoliša.

Cilj projekta je razviti pristup i metodologiju za ocjenu povoljnosti prostora Zadarske županije za sunčane elektrane i vjetroelektrane s obzirom na postojeća ograničenja i osjetljivost prostora s aspekta zaštite prirode i okoliša.

Hrvatska je u procesu usvajanja niza strateških dokumenata koji se odnose na ublažavanje klimatskih promjena i prilagodbe. Nacionalni energetski i klimatski plan (NECP - National Energy and Climate Plan), koji je u fazi izrade, predviđa značajno povećanje opskrbe energijom iz obnovljivih izvora energije do 2030. (predviđeni povećani udjel OIE u bruto neposrednoj potrošnji energije bi iznosio 36,4% sa trenutnih 28,6%) posebno iz elektrana na potencijale energije sunca i vjetra. Uzimajući u obzir ciljeve Strategije i Akcijskog plana za zaštitu prirode od 2017. do 2025. godine, postoji očita potreba za međusektorskim planiranjem kako bi se osigurala održiva integracija dodatnih kapaciteta obnovljivih