U povodu obilježavanja „Dana sigurnijeg interneta 2020.", koji se svake godine obilježava drugog utorka u veljači, u organizaciji PU zadarske i OŠ „Petra Preradovića" Zadar, jučer su održana predavanja iz lokalnog preventivnog projekta „Sigurno ponašanje djece na internetu". Predavanja su slušali učenici svih sedmih razreda osnovne škole, a predstavljaju prvu komponentu ovog projekta.

Nositelj projekta je Vijeće za prevenciju kriminaliteta na području Zadarske županije, a provodi ga Radna skupina za problematiku sigurnog ponašanja mladih na internetu, kao radno tijelo Vijeća. Radnu skupinu čine predstavnici Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu i šport Zadarske županije, policijski službenici Ureda načelnika Policijske uprave zadarske, predstavnici Odjela za psihologiju Sveučilišta u Zadru, predstavnici Službe za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti, Zavoda za javno zdravstvo Zadar, predstavnici osnovnih škola na području grada Zadra i Zadarske županije te predstavnici Volonterskog centra Zadar.

Predavanja u OŠ Petra Preradovića provodili su policijski službenici za prevenciju Ureda načelnika PU zadarske, koji su učenike upoznali sa savjetima o rizičnim ponašanjima kojima su izloženi prilikom korištenja društvenih mreža, zatim o ovisnosti koju izaziva dugotrajan boravak na društvenim mrežama, te o potrebi prijavljivanja svakog društveno nedopuštenog ponašanja.

Učenici su aktivno sudjelovali u predavanjima iznoseći svoja stajališta o pozitivnim stranama korištenja društvenih mreža, kao i stajališta o negativnim stranama i opasnostima korištenja interneta, a tijekom predavanja prikazani su i spotovi te kratki filmovi o opasnostima kojima su mladi izloženi prilikom korištenja društvenih mreža.

Tijekom školske 2019./2020. godine kontinuirano su se provodile aktivnosti iz lokalnog projekta „Sigurno ponašanje djece na internetu", uključujući i aktivnosti iz nacionalnog preventivnog projekta "Živim život bez nasilja" s naglaskom na „cyberbullying" i u osnovnim školama u Starigradu, Gračacu, Stankovcima, Pristegu, Benkovcu, Novigradu, Kruševu, Lišanima Ostrovičkim, Jasenicama i Bibinju. Uz policijske službenike u predavanjima su sudjelovali djelatnici Službe za mentalno zdravlje Zavoda za javno zdravstvo Zadar te stručni suradnici škola.
Aktivnosti iz projekta „Sigurno ponašanje djece na internetu" nastavljaju se i u drugim osnovnim školama kojima je osnivač Zadarska županija i Grad Zadar.