Nakon provedenih analiza, a sukladno rješenju Državnog inspektorata, započela je sanacija onečišćenog područja rijeke Zrmanje nizvodno od grada Obrovca na kojem je krajem prošle godine došlo do onečišćenja zauljenim otpadom (ugljikovodici naftnog podrijetla), izvijestili su iz Hrvatskih voda.

Sanaciju onečišćenog područja obavlja ovlaštena tvrtka a radovi se odnose na prikupljanje i zbrinjavanje onečišćene trske i niskog raslinja na kojima su vidljivi tragovi onečišćenja. Trenutačno se obavljaju radovi košnje i deponiranja pokošene trske u vreće koje će se kasnije transportirati do mjesta konačnog zbrinjavanja odnosno spalionice.

Područje koje se sanira sutra će obići generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković i župan Zadarske županije Božidar Longin.