"Malo je reći da smo šokirani brzinom potpisivanja ugovora", rekao nam je nezavisni vijećnik Marijo Košta nakon vijesti o okončanju kupoprodaje zemljišta površine 77.085 m2 unutar ugostiteljsko-turističke zone Mačjak - Šumljak u Lukoranu, na predjelu Prtljug. Svega osam dana od otvaranja ponuda, načelnik Preka Jure Brižić i članica uprave te partnerica u slovačkoj tvrtki SITNO Holding Real Estate, Elena Segečová, potpisali su ugovor o velikoj turističkoj investiciji, a Marijo Košta, Ivica Profaca, Ivo Uhoda i Ivan Ivanov još čekaju odgovor na zahtjev za nadzorom kojeg su Ministarstvu uprave poslali 8. siječnja.

- Još uvijek nikakve reakcije. Ugovor koji je potpisan nije odobrilo Općinsko vijeće. Nije ga dobilo na uvid. Na vijeću je bio samo zaključak da načelnik raspiše natječaj za prodaju zemljišta, početna cijena 33,38 eura po metru kvadratnom i da sklopi ugovor s najpovoljnijim ponuđačem. Nije precizirano kakav ugovor i s kojim obvezama općine. Ovakvim ugovorom načelnik zadužuje Općinu za desetke milijuna kuna (točka 10.1 ugovora - obveza općine da izgradi infrastrukturu). To je potpuno protuzakonito - načelnik ne može zaduživati Općinu za toliki iznos bez dozvole Općinskog vijeća. Nadalje, odredba natječaja da tvrka koja aplicira na natječaj mora biti registrirana minimalno 5 godina je protuzakonita. Znači netko ponudi 200 eura, ali načelnikovo povjerenstvo ga odbije jer je registriran samo 4 godine i proda zemlju drugoj tvrtci za 34 eura jer je registrirana 5 godina - očita namještaljka. Napad na zdrav razum. Dobro da nisu napisali adresu poželjnog kupca, rekao nam je Košta.

Nezavisni vijećnik ističe da su isti investitori preko elektroničke javne dražbe kupili slično zemljište, za turističku zonu Ljoka, po duplo višoj cijeni. Unatoč blizini dviju turističkih zona na Ugljanu, u procjembenom elaboratu za Mačjak - Šumljak kao poredbene nekretnine uzeta su zemljišta u Dubrovačko-neretvanskoj, Primorsko-goranskoj i Istarskoj županiji.

Putem priopćenja za medije oporbeni vijećnici iznose kronologiju i sporne stavke u postupku prodaje:

• Vijećnici prilikom odlučivanja na sjednici OV nisu dobili radne materijale na temelju kojih mi mogli donijeti odluku ( prvenstveno elaborat o procjeni nekretnine)

• U Zaključku, koji je izglasan na sjednici OV, daje se ovlast općinskom načelniku da raspiše natječaj za prodaju zemljišta i sklopi ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem.

• Tekst ugovora nije bio predočen vijećnicima. Dakle oni vijećnici koji su glasovali za gore spomenuti zaključak nisu imali pojma za što ovlašćuju načelnika. Koje obveze Općinu Preko očekuju temeljem tog ugovora?

• U tekstu ugovora, koji je objavljen na općinskim stranicama 16 dana nakon sjednice OV stoji, točka 10.1: Prodavatelj (Općina Preko) se obvezuje u roku 18 mjeseci izgraditi pristupnu cestu sukladno prostornom planu, dovesti javnu rasvjetu i vodovodnu mrežu. U prostornom planu je ucrtana cesta ukupne širine 7,5 metara, dužine cca 1300 metara. Znači Općina Preko mora najprije otkupiti cca 10000 metara kvadratnih zemljišta za cestu. Vlasnici neće dati zemljište besplatno. Tražit će da im se otkupe cijele parcele ili će tražiti 100 eura za m2. Dakle samo za otkup zemljišta za cestu općina mora potrošiti cca 7,5 milijuna kuna, a gdje je projekt i sama izrada ceste? Cijena probijanja ceste, izrade donjeg postroja i asfaltiranja je minimalno 70 eura po metru kvadratnom. To je dodatnih 5 milijuna kuna. Ostaje još 7 milijuna kuna za vodovodnu mrežu i javnu rasvjetu. Hoće li to biti dovoljno? Gdje je tu onda korist općine?

• Elaborat o procjeni nekretnine dobili smo konačno 21.01.2020. godine, 29 dana nakon sjednice OV, na kojoj je donesena odluka o prodaji nekretnine i 21 dan nakon objave natječaja.

Ključni dio elaborata je dio koji se odnosi na poredbene nekretnine. U elaboratu stoji da na području općine Preko nije pronađeno evidentiranih kupoprodaja nekretnina sličnih obilježja (prostorne namjene turističko ugostiteljska, namjena T1 hoteli i T2 turističko naselje). Zbog toga su poredbene nekretnine tražene na usporedivim područjima. Odabrane su poredbene nekretnine: Koločep - Dubrovačko-neretvanska županija, Novi Vinodolski - Primorsko-goranska županija i Dragozetići, Cres - Primorsko-goranska županija.

Na temelju ove tri nekretnine, izračunom se došlo do cijene od 33,38 eura po m2.
Izračun je malo složeniji, ali pojednostavljeno, to je otprilike prosječna cijena ove tri nekretnine. S tom cijenom je načelnik izašao pred OV i unatoč protivljenju oporbe, vladajuća većina je ovlastila načelnika da raspiše natječaj s tom početnom cijenom i sklopi ugovor s najpovoljnijim ponuđačem.

Dakle ključno, kod određivanja cijene nekretnine, je bilo to što nije bilo usporedive nekretnine u općini Preko, a očito ni u Zadarskoj županiji.

MEĐUTIM, MEĐUTIM, MEĐUTIM !!! itekako postoji usporediva nekretnina na području općine Preko. I to vrlo slično zemljište, zona T2, prvi red do mora, udaljeno oko 1 km prema zapadu. Radi se o dvije čestice 2835/3 i 2952/2 k.o. Ugljan, ukupne površine 39.513 m2.

Iz spisa Trgovačkog suda u Zadru 2 ST-179/2017 vidljivo je da je to zemljište, putem elektroničke javne dražbe (identifikator nadmetanja 15443 i identifikator predmeta prodaje 9461) dana 19. lipnja 2019. prodano za 22.532.750,00 kuna. To iznosi 570,26 kuna po m2 ili 76 eura po m2.

Matematika je jednostavna - razlika općinske cijene ( iz Elaborata ) i stvarne postignute cijene je 46,62 eura. Pomnoženo sa 77.085 m2, dobijemo iznos za koji je općina Preko oštećena - 3.593.702,7 eura ili 26.952.770,25 kuna!!!

Šlag na kraju - kupac koji je pobijedio na elektroničkoj javnoj dražbi je SITNO HOLDING Real Estate iz Slovačke, da, da, da isti onaj koji je dao ponudu za Prtljug od 34,88 eura po m2. Dakle tamo su platili 76 eura, jer znaju da to zemljište vrijedi toliko. Znaju i da ovo općinsko zemljište vrijedi najmanje toliko, ali nude 34,88 eura.

Njih će i ovo zemljište koštati najmanje 76 eura. Pitanje se samo nameće, kome ide razlika???