ZADAR- Odjel za gospodaranje gradskom imovinom dao je na javno e-savjetovanje promjenu odluke o zakupu poslovnih prostora u vlasništvu Grada Zadra, a da o tome nisu obavijestili Udruženje obrtnika, a kamoli ostale zakupce.

Udruženje obrtnika se sprema na regairanje jer drže kako su predložena rješenja diskriminirajuća u odnosu na njih te da su ugrožena prava njihovih pojedinih članova koji su sada onemogućeni u otkupu poslovnog prostora.
Iako je prodaja prostora najvažnija, ona se u obrazloženju odluke, koja ima pokriće iz izmjena zakona u 2018. godini, nigdje ne navodi. Prema najnovijem prijedlogu, Gradsko vijeće će donijeti popis prostora koji se mogu prodati. To svako nisu najvrijedniji gradski prostor na Poluotoku, ulični prostori kojima su izlozi okrenuti prema ulici te oni koji su u razizemje. Iz prodaje su isključeni i prostori čija vrijednost za 15 godina zakupa nije jednaka ili veća od procijenjene vrijednosti nekretnine.

Međutim, postoje nejasne iznimke prema kojim se ipak može otkupiti poslovni prostor ako je zakupac podmirio sve obaveze prema Gradu i Državi te bio u neprekidnom zakupu pet godina. Tako nedefinirana odredba upućuje na pogodovanje. Obrtnici su tu izuzeti, jer njima se to može dopusti samo ako su naslijedili ili preuzeli obrt. Tko uspije kupiti prostor, Gradu mora jednokratno uplatiti iznos iz ugovora, također je jedna od predloženih izmjena.

Predloženom odlukom mijenja se i model produžetka zakupa tako što zakupci moraju poslati pisani zahtjev 120 dana prije isteka zakupa, uz uvjet da ga na vrijeme plaćaju. Ako to ne urade 120 dana prije, Grad će ih "kazniti" i dati prostor na natječaj. Istodobno, Grad mora poslati obavijest 90 dana ranije da su zakupcu spremni produžiti ugovor.

Jedna od novina predložene odluke koja je na e-savjetovanju do 26. veljače koju doslovno prenosimo:
" Odlukom o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora iz 2012. godine zabranjeno je davanje u podzakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Zadra, ali se u praksi pokazala potreba da se poslovni prostor u vlasništvu Grada može dati na korištenje dvjema ili više fizičkim ili pravnim osobama za potrebe obrazovne ili zdravstvene djelatnosti".

Konačan prijedlog odluke trebao bi na Gradskom vijeću u ožujku braniti pročelnik Tomislav Korona.