Zbog čega se dugo i predugo čeka na kardiološke i neurološke preglede, osobito kontrole djece na Odjelu za pedijatriju, na što su nam se požalili roditelji, pitali smo Ravnateljstvo zadarske bolnice.

Iz njihovog očitovanja proizilazi kako je to zbog gripe, turista te nedostatka subspecijalista na Odjelu pedijatrije koji godinama nema ni stalnog voditelja. Nositelj mandata vršiteljice dužnosti je dr. Sanja Delin.

Objavljujemo službeno očitovanje kojim se najavljuju i rješenja kojim bi mali Zadrani postali prioritetni unutar bolničkog sustava.

"Zbog povećanog opsega posla usljed priljeva većeg broja pacijenata u sezoni gripe kao i tijekom turističke sezone, liječnici subspecijalisti obvezni su kroz Hitni pedijatrijski prijem pacijentima pružiti zdravstvenu zaštitu. Slijedom navedenog, isti nisu u mogućnosti odraditi preglede kroz subspecijalističke ambulante što posljedično dovodi do povećanja listi čekanja. Međutim, bitno je za istaknuti da se prilikom kontrolnih pregleda vodi računa o potrebama pacijenata za kontinuiranim praćenjem  njihova zdravstvenog stanja, te da se u slučajevima hitnosti pacijenti primaju neovisno o listi čekanja.

Ustanova kontinuirano poduzima mjere kojima nastoji premostiti nedostatak liječničkog kadra i to zapošljavanjem liječnika kroz dopunski rad, kroz institut rada na 4 sata, ali i prijemom novih liječnika specijalizanata.

Smatramo da ćemo poduzetim mjerama kao i adekvatnom suradnjom s liječnicima primarne zdravstvene zaštite koja je nužna kako bi se smanjio dolazak pacijenata u onim slučajevima kad nije neophodna specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita, omogućiti smanjenje listi čekanja te pružanje zdravstvene zaštite na razini koja je potrebna najosjetljivijoj skupini žitelja Zadarske županije pa i šire, našim malim pacijentima", najavljeno je u pisanom očitovanju kojeg potpisuje zamjenik ravnatelja, dr. Edi Karuc.