Da je Državni inspektorat samo bio za paradu pred kamerama kod sanacije onečišćenja Zrmanje, potvrđuje i njihov odgovor kojeg smo dobili iz drugog pokušaja.

Iz Državnog inspektorata su najavili nadzor sanacije koja se trebala raditi 20-ak dana prema njihovom rješenju. Kad tamo, oni još nisu bili u nadzoru, a kamoli da bi potražili i kaznili odgovornu osobu. To je je naravno nemoguća misija, jer je s kišom mazut ušao i plivao Zrmanjom iz davno propale tvornice glinice.

"Sanacija onečišćenja obavlja se putem ovlaštene pravne osobe i pod nadzorom Hrvatskih voda, od kojih možete dobiti odgovor o količini utrošenog disperzanta i uklonjene masnoće upijajućim tkaninama. Analize uzoraka vode iz rijeke Zrmanje pokazale su da su sve vrijednosti ispod granice kvantifikacije, odnosno da u vodi nisu prisutni specifični pokazatelji onečišćenja: ukupni ugljikovodici, aromatski ugljikovodici i poliklorirani bifenili. Hrvatske vode svakodnevno prate stanje na Zrmanji, koje je nepromijenjeno, odnosno trenutačno nastalo onečišćenje se ne ponavlja. Nadalje, Hrvatskim vodama teče rok izvršenja Rješenja o uklanjanju posljedica onečišćenja, nakon čega su dužni u roku od osam dana dostaviti izvješće o provedenim postupcima, informirali su iz Državnog inspektorata. Da se sanacija odvijala na sreću samo pred kemerama i da Zrmanja nije dodatano zagađena kemikalijama u postupku odmašćivanja, može se doznati iz informacije koju je dobio Radio Zadar.

Ostala je onečišćena trska u dužini od oko tri kilometra nizvodno od grada Obrovca.
Trenutno se razmatra daljna sanacija kojom bi se vršila košnja tog onečišćenog šaša odnosno trske zbrinjavanje na propisan način. Rezultati analize onečišćene trske pokazali su da se radi o zauljenom otpadu koji se mora posebno tretirati putem ovlaštenih tvrtki i putem ovlaštenih spalionica. Taj otpad je pogodan za spaljivanje i on će se tako i tretirati - izjavio je  Ivan Peša, voditelj Vodnogospodarske ispostave Zrmanja-zadarsko primorje Hrvatskih voda.

Time je potvrđeno upozorenje kojeg smo dobili od stručnjaka iz Rijeke. Njega je uznemirila, na sva zvona, objavljena sanacija metodom koja bi nanijela još više štete eko-sustavu Zrmanje. Ono što je logična i poželjna metoda je da zauljenu trstiku i šaš treba podrezati i zbrinuti u spalionicu, kako je to i najavila ovlaštana osoba iz Hrvatskih voda.