Kako bi uhvatili rok od 280 radnih dana za izgradnju i opremanje Centra za kreativne industrije, radnici tvrtke Sitolor iz Slavonskog Broda koriste svaki produženi minut zimskog dana.

Oni su danas bili aktivni i iza 17 sati na konstrukciji koja je već konkretna. Gradilište je otvoreno polovicom rujna prošle godine. Na njemu su prethodno obavljena arheološka istraživanja, nakon čega su ušli građevinari. Uz dugi kišni period radove na gradilištu je bilo viška vode. Kada su počeli kopati, naišli su na zaboravljenu vodovodnu cijev, pa se voda cijelo vrijeme mora crpiti u glavni vod uz Murvičku ulicu.

U jesen 2020. godine, Sitolor bi trebao predati zgradu županijskoj ustanovi INOVAcija koja će u sklopu Centra za kretivne industrije preseliti svoje urede. Projekt je financiran iz EU fondova, a ugovoreni iznos je 21,3 milijuna kuna.