Ravnatelj Opće bolnice Zadar dr. Željko Čulina raspisao je dva nova natječaja za prijam 19 djelatnika. Prima se 10 specijalizanata, četiri doktora medicine za potrebe Objedinjenog hitnog bolničkog prijema (na određeno vrijeme), dvije prvostupnice/prvostupnika sestrinstva, dvije medicinske sestre/tehničara i jedan skladištar (na neodređeno vrijeme). 

Za obavljanje specijalizacije potrebna su tri izvršitelja - specijalizanata hitne medicine i po jedan izvršitelj - specijalizant anesteziologije, reanimatologije i intenzivne mediciine, gastroenterologije, hematologije, kliničke radiologije, patologije i citologije, oftalmologije i optometrije te psihijatrije.

Prijave se podnose u roku od 8 dana od objave natječaja (31. siječnja). Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati, a bolnica zadržava pravo poništenja natječaja u cijelosti ili djelomično, bez obrazloženja. Više o uvjetima natječaja potražite na linku.