Zadarski Kabinet za ranu intervenciju danas su povodom useljenja u nove prostorije na Ravnicama, na mjestu nekadašnjeg Centra za prevenciju ovisnosti, obišli predstavnici Grada, Županije i Zadarske nadbiskupije.

- Po našim procjenama, prema Centru bi trebalo gravitirati oko 200 korisnika godišnje, s tim da bi po statistici samo iz grada Zadra trebali imati oko 150 korisnika. S obzirom da pružamo podršku djeci i njihovim roditeljima od rođenja pa do 3-4 i iznimno sedme godine djeteta, radi se o popriličnom broju potencijalnih korisnika. Kabinet u velikoj mjeri ima sve što treba imati najmoderniji kabinet za ranu intervenciju, no na tome ne smijemo stati. Treba raditi na kvaliteti i slijediti svjetske tokove, rekao je Dario Kovač, voditelj Kabineta.

Glavni cilj je pružanje podrške djeci u njihovom odrastanju te umanjivanje i prevencija utvrđenih teškoća i rizika.

- Naš grad, županija i nadbiskupija žele i rade na tome da djeca imaju svu potrebnu skrb od rođenja pa sve do završetka školovanja da bi jednog dana postali ispravni ljudi. Ovo je samo jedan dio projekata koje Grad Zadar zajedno sa Županijom i Nadbiskupijom provodi već deset godina, što znači ih radimo i prije nego što su zaživjeli na državnoj razini. Znamo kako rana intervencija u djeteta poprima sve veću važnost, pa smo premostili problem odlaska stručnog kadra koji se ljetos dogodio. Nakon završetka Mocira želimo dio rane intervencije prebaciti ondje, no u razgovoru s udrugama i stručnim službama došli smo do zaključka kako će se vjerojatno ukazati potreba da ove prostorije dalje funkcioniraju i rade, kazao je gradonačelnik Dukić.

- Zadarska se županija od prvog trenutka kada su u srpnju prošle godine nastali problemi s prestankom rada kabineta uključila u pronalaženje rješenja za kabinetalne intervencije. Nažalost, za korisnike je prošlo dugih sedam mjeseci, no zaista smo radili na nalaženju kvalitetnog zamjenskog prostora. I ove godine osigurali smo 260 tisuća kuna za funkcioniranje i dodatna sredstva za opremanje kabineta, naglasio je zamjenik župana Šime Mršić.

U periodu u kojem kabinet nije radio djeca su upućivana na tretmane u privatne institucije, a Grad Zadar i Zadarska županija podmirivali su troškove s ukupno 17.800 kuna, od čega je do sada isplaćeno 13.020 kuna. Caritas dodatno financira i prijevoz osobama koje za korištenje usluge moraju putovati do Zadra.

- Sretna sam što u svom gradu mogu svjedočiti dobroj praksi, ali i suradnji između lokalne i regionalne samouprave. Suradnja Grada Zadra s Caritasom Zadarske nadbiskupije je primjer za razvoj i najbolji rad sustava socijalne skrbi. Nakon radnog sastanka, obišli smo centar Mocire gdje sve ide svojim tijekom, bez obzira na brojne poteškoće na koje se nailazilo. Nazire se kraj i krenuli smo u fazu nabave opreme. U završetku je i novi Zakon o socijalnoj skrbi kroz koji ćemo uvesti brojne socijalne usluge, sve redom u službi naših građana, ističe državna tajnica za demografiju, Zadranka Maja Pletikosa.

Roditelji djece koji su zabrinuti za njihov razvoj mogu se obratiti Kabinetu za ranu intervenciju za savjetovanje poticanja dječjeg razvoja i direktan rad s djecom, pružanje podrške u ulozi roditeljstva i procjenu statusa dječjeg razvoja.

- Na račun našega Caritasa mogu izreći samo komplimente, a osobito na suradnju koja se osjeća na djelima. Kao da se natječemo tko će više i bolje priskrbiti sredstva potrebna da se nitko ne osjeća zakinuto. Nadam se da će se takav duh nastaviti u svim vidovima pomoći, zaključio je nadbiskup Puljić.