Putem priopćenja za medije zadarski gradonačelnik Branko Dukić konačno se oglasio o velikoj aferi u kojoj se našao v.d. direktora Agencije za promet i posredovanje nekretninama Krešimir Žunić (HDZ) koji je sa sinom Marko Žunićem od samog APN-a kupio POS-ov stan u Zadru.

U priči RTL-ove Potrage kao predsjednik povjerenstva našao se Silvo Grancarić iz Upravnog odjela za gospodarstvo Grada Zadra koji je naveo kako gradonačelnik objavljuje konačnu listu prvenstva za stanove te na pitanje o nemoralnoj prodaji zatražio da se izgase kamere, što nije dobro ispalo. No, kako smo već pisali, Žunić je nekretninu kupio preko natječaja za preostale stanove koji je bio isključivo u nadležnosti APN-a, te nije imao veze s tom listom.

O tome govori i gradonačelnik u priopćenju kojeg objavljujemo u cijelosti: 

POS stanovi su način na koji mlade obitelji u Zadru mogu svoje stambeno pitanje riješiti značajno povoljnije od cijena koje su na tržištu. Zato je izuzetno važno da se sve detaljno raščisti u ovom slučaju jer bi prljanje ovog projekta bilo štetno za sve one koji godinama čekaju na svoj dom.

Gradske liste za konkretnu lokaciju rađene su 2008. i 2010. godine.

Pravo na rješavanje svog stambenog pitanja po programu poticane stanogradnje u objektu na Crvenim kućama ostvarili su svi zainteresirani građani sukladno Listi prvenstva temeljem javnog poziva, a prema uvjetima i mjerilima za kupnju POS-ovih stanova. Osobe koje se spominju u medijima nikad nisu bile na gradskoj listi.

O preostalim stanovima koji su u vlasništvu APN- a Grad Zadar nije odlučivao niti na bilo koji način s njima raspolagao.

Zgrada na Crvenim kućama s ukupno 65 stanova useljena je 2012. prema Listi reda prvenstva. Kupljen je ukupno 61 stan, ostala su 4 neprodana. Razlozi odustajanja od kupnje bili su: kreditna nesposobnost, nezadovoljstvo projektom, izostanak interesa, u međuvremenu riješeno stambeno pitanje ili osobni razlozi.

Stanovi su vlasništvo APN-a i oni su dalje s njima raspolagali.

U Zadru je u tijeku priprema nove POS-ove zgrade s ukupno 100 stanova. Lista je definirana, objavljena je i javna, transparentna u svakom koraku kao i čitav postupak s uvjetima i kriterijima, bodovanju i bodovnoj listi. Inzistirat ćemo na tome i ubuduće jer se radi o jako osjetljivoj prevažnoj temi za svaku zainteresiranu obitelj.

gradonačelnik Branko Dukić